Copyright


Alle rechten voorbehouden - Yushinkan 2013. Publicatie, reproductie en verspreiding van materiaal op deze web site, voor al dan niet commercieel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yushinkan is verboden krachtens Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Verzoeken tot hergebruik van informatie op deze web site kunt u richten aan Yushinkan.

Foto: F Merenda